Iz ponude naših vrhunskih usluga izdvajamo projektiranje i izradu elektrotehničkih instalacija jake i slabe struje,

održavanje i instaliranje uređaja i opreme u eksplozijom ugroženim prostorima, ispitivanje elektrotehničkih inst.

 

 

-PROJEKTIRANJE I IZRADA ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA JAKE I SLABE STRUJE

-ODRŽAVANJE I INSTALIRANJE UREĐAJA I OPREME U EKSPLOZIJOM UGROŽENIM PROSTORIMA

-ISPITIVANJE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA JAKE I SLABE STRUJE

-PROIZVODNJA, INSTALIRANJE I ISPITIVANJE RAZVODNIH ELEKTRO ORMARA

-PROJEKTIRANJE, IZRADA, ISPITIVANJE I PUŠTANJE U RAD TRAFOSTANICA

-PROJEKTIRANJE, IZRADA I PUŠTANJE U RAD UREĐAJA ZA KOMPENZACIJU JALOVE ENERGIJE